zaterdag 23 april 2016

Even iets moois 244 - Kleurrijke polders

Voor de vogelvrije vrijdag had ik een overzichtelijke wens: ik wilde kleuren, veel kleuren...

In onze polders worden steeds grotere arealen ingericht voor de bollenteelt. Hier de Flevopolder bij Almere-Hout.

Het was zo'n beetje de hele dag min of meer zonnig, en met de wolkenluchten leverde dat fraaie landschappen op.

In de Noordoostpolder zie je nog veel terug van de oorspronkelijke bebouwing. Die bestond uit een eenvoudige doch ruime woning, met een grote schuur van (zo lijkt het althans) betonelementen.

Een deel van de tulpen was nog maar net uit. Die stonden er mooi en vers bij.

Kijk, dat is nog eens een statement: in deze tijd van groot en high tech tref ik iemand met een gebreide lens op haar camera!

Fascinerend, die ruimte in de polders. Velen houden er niet van en vinden het saai, maar je mag mij er best een dagje loslaten; ik vermaak me prima!

Als ik met behulp van Photoshop de levels wat bijstel (een gebruikelijke bewerking die ik bij iedere foto doe) verschuift hier de groene kleur van de bladeren naar iets van blauwpaars! Ik vind het wel artistiek en omdat ik altijd al een Groot Kunstenaar wilde worden laat ik het maar zo.

zaterdag 9 april 2016

Even iets moois nr. 241 - De balts van de Fuut

Maart; dat is de maand dat de futen hun partner kiezen. Een intrigerend, boeiend en soms ontroerend schouwspel waarvan ik het voorrecht had dat van tamelijk dichtbij te mogen meemaken.

Een eerste kennismaking. Ziet het er goed uit? Is er een klik?

 Ho, even een momentje; eerst die blaaskaak van hiernaast wegjagen...

... en als dat niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks.

Jawel, de klik is er. De gelieven bieden elkaar wat nestmateriaal aan om de eeuwige trouw (voor dat moment) te bezegelen.

Hier hoeft geen toelichting bij, lijkt me.

En zo gaan ze samen op weg. Met een klein brokje in de keel wens ik hen alle goeds voor het komende seizoen.

Even iets moois nr. 243 - Vreemde vogels in de polder

8 april 2016. In Nieuwer ter Aa is een Koereiger gezien, en dat is niet zo gebruikelijk. Toch maar even poolshoogte nemen.

Het zoeken naar een Koereiger is niet zo moeilijk: speur de polder af naar wat koeien of kalveren, en daar moet ie dan toch echt in de buurt zitten. 

Het is wisselvallig en ineens giet het. De Koereiger komt van oorsprong uit noord Afrika, maar is bezig aan een opmars. Hun broedgebied reikt al tot in Frankrijk.

Eenmaal weer droog foerageert de Koereiger onverdroten voort. In Nederland zijn ook enkele broedgevallen bekend, maar die zijn op de vingers van één hand te tellen. Kortom, een redelijke zeldzaamheid.

In een belendende polder bloeit al de Kievitsbloem. Een van de meer fotogenieke klokjes, dunkt me.

In de Eempolder zitten veel Spreeuwen. Als het licht er een beetje mooi op valt blijken ze enorm kleurrijk.

Deze Torenvalk blijft dromerig voor zich uit staren, ook als we de auto naast hem zetten.

Prachtig, deze Knobbelzwaan, maar heeft-ie nou een gezwel onderaan zijn snavel?

Zo'n Graspieper heeft dezelfde kleuren als de houten paaltjes die hij graag als uitkijkpost gebruikt.

De koning van de weilanden: de Grutto! Nog steeds zitten grote groepen aan de rand van plassen en meertjes, dus die moeten allemaal nog hun plekje in de polder gaan zoeken.

Zomaar een Merelman.

Aha, die zijn ook weer terug: de Boerenzwaluwen. Op een prikkeldraadhek nemen ze even de tijd om bij te praten.

Hola, even weet ik niet wat ik zie. Drie Zwartkopmeeuwen foerageren zomaar in de polder. Ik zag ze nooit eerder en ben dan ook erg blij met deze ontmoeting.

Eigenlijk niks bijzonders, zo'n Witte Kwikstaart, maar zit het schone niet in het gewone?